„Актуална тема на деня“ с Пешо Димитров – началник отдел „Местни данъци и такси“ в Община Разград – 20.02.2018 год.

Община Разград стартира данъчната кампания по събиране на местните данъци и такси за 2018 година, а подробностите може да чуете в прикачения звуков файл.