Община Разград стартира данъчната кампания по събиране на местните данъци и такси за 2018 година, а подробностите може да чуете в прикачения звуков файл.