Как върви изпълнението на приходната част на бюджета към края на първото шестмесечие на 2017-та година може да чуете в прикачения звуков файл от Пешо Димитров – началник на отдел „Местни данъци и такси“ в Община Разград.