Жителите на община Разград вече могат да плащат част задълженията си към местната хазна. Сред тях са патентният данък, данъкът върху превозните средства и такса „куче“.

Начините на плащане остават непроменени – на партерния етаж в сградата на местната управа, в кметствата по селата и по банков път.

В прикачения звуков файл ще чуете Пешо Димитров – началник на отдел „Местни данъци и такси“ в община Разград с кратка ретроспекция за отминалата данъчна 2016 година и очакванията на приходната администрация към настоящата, сроковете за плащане и други подробности.