„Актуална тема на деня“ с министър Румяна Бъчварова – 17.01.2017 год.

Доволна ли е министър Румяна Бъчварова от резултатите, относно акцията, свързана с борбата с битовата престъпност и как ще бъдат подпомогнати дирекциите на МВР, чуйте конкретиката в прикачения звуков файл.