„Актуална тема на деня“ с д-р Валентин Василев, кмет на Община Разград – 10.11.2016 год.

Днес преди обяд кметът на община Разград д-р Валентин Василев, заради появило се напрежение в социалните мрежи, коментира настоящото почистване на поречието на река Бели Лом.
Наред с тази тема д-р Василев ни съобщи и една доста неприятна новина, която е свързана с неизплатени преди 3 години наложени санкции, свързани с реализиран одит на европейската комисия на проект по околна среда.
Чуйте подробностите от първо лице, в прикачения звуков файл.