Нов вид месечна помощ за дете без права на наследствена пенсия от починал родител се въвежда от 1 януари 2019 година.

Помощта ще се предоставя независимо от доходите на семейството и детето, на другия родител или на настойника. Това информира директорът на РД „Социално подпомагане“ Татяна Костова. Подробностите за новата помощ и условията, при които тя ще се получава, чуйте в прикачения звуков файл от Татяна Костова.