41 са противообществените прояви и престъпления регистрирани в Общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Разград. Огромен ръст се наблюдава при побоите между девойки, съобщи секретарят на Комисията Диана Господинова. 17 от възпитателните дела, по които се работи са за кражби. Краде се всичко, от дърва за огрев до сладолед, каза Господинова. Общо 51 са децата, с които Комисията работи, 20 от тях са от проблемни семейства.  Комисията за борба с противообществени прояви си сътрудничи  активно и целогодишно с голяма част от учебните заведения по отношение на превенцията на негативни прояви и тенденции.