Нови електронни услуги за гражданите и бизнеса стартира Община Разград от началото на месец декември, съобщи секретарят на  Общинска администрация Нели Добрева.

Услугите са 20 и са част от програмен продукт, който общините в България реализират, за да унифицират системата за издаване на документи по електронен път. Част от тези услуги са: документи за гражданско състояние, удостоверения за наследници, за идентичност, многоезични извлечения по актове и редица други.

От следващата година се предвижда въвеждането на още 20 услуги, като те ще са насочени повече към бизнеса, каза Добрева. Идеята за въвеждане на цифрова администрация е част от Иновационната стратегия за интелигентна специализация и преминаване към електронно управление, което трябва да се реализира до 2020 година. Подробностите по темата – от секретаря на Община Разград Нели Добрева в прикачения звуков файл.