„Актуална тема на деня“ – РИОСВ Русе обяви два ученически конкурса – 18.01.2017 год.

В прикачения звуков файл акцентираме на два ученически конкурса, които РИОСВ Русе организира по повод 2 февруари – Световен ден на влажните зони.