Януари е обявен за месец на радона. Регионалната здравна инспекция в Разград участва в „Национална програма за намаляване на въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население”. До колко е опасен този газ без мирис и вкус за нас хората и защо е важно да бъде изготвена радонова карта на страната, подробностите ще чуете в прикачения звуков файл.