„Актуална тема на деня“ – РЗИ Разград отбелязва януари като месец на радона – 9.01.2017 год.

Януари е обявен за месец на радона. Регионалната здравна инспекция в Разград участва в „Национална програма за намаляване на въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население”. До колко е опасен този газ без мирис и вкус за нас хората и защо е важно да бъде изготвена радонова карта на страната, подробностите ще чуете в прикачения звуков файл.