Областният управител Гюнай Хюсмен, заместник областните управители Нурие Црънгалова и Евгени Драганов, началникът на РУО Ангел Петков, началник отдел „Организационно – методическа дейност и контрол» в РУО Живка Димитрова и експертите в същия отдел – Ивелина Николова, Татяна Радева и Галина Пенева представиха на съвместна пресконференция днес резултатите от държавните зрелостни изпити и националното външно оценяване в Лудогорието след 4 и 7 и 12 клас.

Средният успех на зрелостниците в Разградско на задължителната матура по български език и литература е 4,07, миналата година е бил 4,03, по региони Разград не е на 28-мо място, както през 2017 г., а вече е на 25-то. След нас остават Ямбол, Кърджали и Силистра.

От 11-те предмета, на които са се явявали 910-те зрелостници, по 7 има повишение на успеха, като по английски език е по-висок от средния за страната – 82,44 точки срещу 79,82 точки за страната, средната оценка е 5,55. Останалите предмети с повишение на резултатите са: български език и литература, математика, история, физика, география и немски език.
Почти наполовина са намалели слабите оценки – 144 срещу 266 през миналата година, в проценти двойките тогава са били 16%, сега са 8%.
Випуските в пет училища не се допуснали слаби оценки: СУ “Христо Ботев“- Кубрат, ПГПЧЕ “Екзарх Йосиф“-Разград, ППМГ “Акад. Никола Обрешков“-Разград, СУ “Христо Ботев“-Разград и ПГТС “Христо Смирненски“.
Почти е запазен броят на отличните оценки – 221 срещу 225 преди година, пълните шестици са 31, били са 29, всичките обаче са по втория избираем предмет, не по български език и литература.
Зрелостници тази година с две пълни шестици няма, но пълните отличници по един от предметите учат в пет училища: ПГ “Васил Левски“- Исперих, СУ “Христо Ботев“- Кубрат, ПГПЧЕ “Екзарх Йосиф“, ППМГ “Акад. Никола Обрешков“ и НПТГ “Шандор Петьофи“.
Училищата, в които завършват получили оценки между 5,50 и 6,00, освен вече изброениете, са: ПГСС “Хан Аспарух“-Исперих, ПГ “Васил Левски“- Исперих, ПГВМЗ “Александър Стамболийски“- Лозница, ПГИ “Робер Шуман“- Разград, ПГХТБТ “Мария Кюри“-Разград, ПГТС “Христо Смирненски“-Разград, СУ “Св.св. Кирил и Методий“- Самуил и СУ “Христо Ботев“- Цар Калоян.
По училища с най-висок среден успех по български език и литература е ППМГ “Акад. „Н.Обрешков“ – 5,03, в ПГПЧЕ “Екзарх Йосиф“ е 4,96, в СУ“Христо Ботев“-Кубрат – 4,61.
83 ученици са се явили на изпити по професионална квалификация.
При седмокласниците средната оценка по български език и литература се е повишила с малко – от 41,75 точки миналата година през тази са 42,48, в класирането по области обаче ръстът е осезателен, вместо на 24-мо място по решение на задачите в първи модул Разград е на 17-то.
Ученичката с най-висок брой точки – 94 – е от СУ “Христо Ботев“-Кубрат, седем от най-добре представилите се са от ОУ “Васил Левски“-Разград, три – от ОУ “Н.Й.Вапцаров“-Разград.
Випускът с най-голям среден брой точки завършва ОУ “Васил Левски“-Разград – 63,96 точки, следва ОУ “Н.Й.Вапцаров“-Разград – 61,74, СУ “Христо Ботев“-Кубрат – 54,86 точки.
По общини най-добре са се представили учениците в Разград – 35,54 точки средно, следват: община Исперих, Завет, Цар Калоян, Кубрат, Лозница и Самуил. Сред най-често срещаните грешки на седмокласниците е преразказ не в подходящото глаголно време – отчитат експертите. Макар да няма дете със 100 точки на изпита в Разград пълна шестица при изчисляване на бала класирането ще има една ученичка – Даная Красимирова от ОУ “Васил Левски“, която е тазгодишният победител в националната олимпиада по български език и литература.
По математика седмокласниците са постигнали средно по 30,25 точки, което е значителен напредък спрямо миналогодишните 20,22 точки. По области Разград е на 23-то място в страната, като в 12 училища в региона средният успех е над средния за страната, в останалите 31 – е по-нисък. Трима са учениците с повече от 90 точки при максимум 100: най-добрият е с 92 точки и завършва ОУ “Васил Левски“-Разград, още един от възпитаниците на това училище е с повече от 90 точки, третият е от ОУ “Н.Й.Вапцаров“-Разград.
За пръв път през последните години се обръща тенденцията при четвъртокласниците и явилите са на външно оценяване са повече от предходната година – информират още от РУО. Тази година са 976, били са 902.
Петте училища с най-високи резултати са: ОУ“Васил Левски“-Разград, ОУ “Н.Икономов“-Разград, ОУ “Н.Й.Вапцаров“, СУ “Христо Ботев“-Разград и ОУ “Св. Паисий Хилендарски“-село Равно, в последното училище обаче на оценяване се е явил само един ученик, а в останалите 4 те са по 80-90.
По-добрите резултати се дължат на добрата работа в екип на експертите в РУО, както и на учителите в региона – коментира началникът на РУО Ангел Петков. Той допълни, че важен фактор е и сътрудничеството между институциите. Областният управител Гюнай Хюсмен пък заяви, че е важна и мотивацията на екипа и за повишаването й поздрави просветния шеф. Г-н Хюсмен също благодари на учителите, обърна се с апел и към родителите да бъдат по-внимателни и по-строги към децата си по отношение на образованието. „Вярвам, че Разградска област е тръгнала по правилния път, успехите ще бъдат налице, ако продължим да работим заедно за доброто бъдеще на децата“ – завърши той.