Актуална тема на деня – Подготовка за зимата

18.10.2016 г.

Актуална тема на деня – Подготовка за зимата

Навлизайки в есенно-зимния сезон Община Разград обяви обществена поръчка за зимно поддържане и  снегопочистване на общинската пътна мрежа.

Чуйте в прикачения звуков файл подробностите, свързани с прогнозната стойност на поръчката, крайния срок на изпълнение на дейностите, както и на какви условия трябва да отговаря фирмата-изпълнител.