Областният щаб за реакция при бедствия и аварии заседава днес в Разград във връзка с подготовката за зимния сезон. На заседанието представители териториалните структури на изпълнителната власт и на седемте общини в Лудогорието докладваха на какъв етап е подготовката за предстоящата зима. Конкретиката може да чуете в прикачения звуков файл.