Днес ще ви запознаем с кампанията на Варненското дружество по детска ендокринология за ранно откриване и навременно лечение на състояния, свързани с проблемен растеж.
Чуйте в прикачения звуков файл подробности, свързани с предстоящите дни на отворените врати в Разград за оценка на ръста на вашите деца.