„Актуална тема на деня“ – Неплатени публични задължения спират ползването на данъчни облекчения за деца – 13.12.2017 год.

До края на декември работниците или служителите трябва да представят необходимите документи пред своите работодатели по основното трудово правоотношение, ако искат да ползват данъчните облекчения за деца чрез тях, съобщиха от местния офис на приходната агенция.

Новото през тази година е, че данъчните облекчения не могат да се ползват чрез работодателя, ако родителят има подлежащи на принудително изпълнение публични задължения. Подробностите може да чуете в прикачения звуков файл.