Чуйте в прикачения звуков файл от първо лице подробности, свързани с една от инициативите на сдружение „КОГА”. В ход е мобилно училище, за целта му разказва един от учредителите на сдружението.