Изследване за наличие на радон в жилищните сгради стартира в Разградска област. 16 домакинства, избрани на случаен принцип, ще бъдат включени в тазгодишното националното проучване,  съобщи директорът на РЗИ д-р Ася Генева.

Това стана ясно по време на ясно на проведеното вчера заседание на Областния координационен  съвет за управление на Национална програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху българското население 2018-2022 г.

Проучването е четвърто по ред през последните години  и ще стартира на 20.09.2018 г. Във всяко едно от обследваните жилища ще бъдат поставени по два детектора, които ще отчитат дали има наличие на радиоактивния газ Радон през следващите шест месеца.

Предходните проучвания установиха наличие на радон в някои от обследваните сгради, като доста над 300 бикерела на кубичен метър бяха засечени в община Самуил, припомни д-р Ася Генева.

Подробностите за целите на предстоящата програма бяха изнесени от координаторът Цветелина Иванова.

По време на заседанието бе предложено да стане задължително обследването за наличие на радон сградите преди издаване на технически им паспорти. Необходима е и нова нормативна уредба, в която да се заложат мерки за изчистване на радона от съществуващите жилищни и обществени сгради, като детските градини и училищата са с приоритет.

На заседанието участваха представители на Областна администрация, на общините в Лудогорието и на организации, които имат връзка пряко или косвено с предстоящото изследване.