„Актуална тема на деня“ – заседание на Областната комисия по транспорт – 19.10.2016 год.

Промяна в съществуващото маршрутно разписание на линията Ножарово – Исперих и обратно бе гласувана и приета единодушно от членовете на Областната комисия по транспорт днес. Часът на тръгване от с. Ножарево се запазва на 7.30 часа, а часът на връщане от гр. Исперих се променя от 11.00 часа на 12.30 часа. Поради намаления пътникопоток, линията ще се изпълнява три пъти в седмицата – понеделник, сряда и петък.

След утвърждаване от Областния управител ще започне изпълнението на визираната промяна. Подробности може да чуете в прикачения звуков файл.