„Актуална тема на деня“ – заседание на Областния щаб за защита при бедствия – 2.11.2016 год.

Областният управител Манол Кившанов ръководи заседанието на Щаба за защита при бедствия, на което бе обсъдена готовността на институциите на територията на Разградска област за действие при усложнена зимна обстановка. Териториалните структури на централната власт и общините докладваха за взетите превантивни мерки срещу евентуални последици върху населението и инфраструктурата с оглед на идващата зима.Подробностите може да чуете в прикачения звуков файл.