Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на свое заседание днес обсъди и единодушно прие Методиката за оценка и подбор на проектни предложения от работодатели – кандидати за включване в регионална програма за заетост и обучение на област Разград.

По време на заседанието зам.-областният управител Виолета Тодорова съобщи, че общият финансов ресурс за страната по програмата е 7 млн. и 207 хил. лв., като за област Разград средствата са в размер на 258 259 лева.

Подробности може да чуете в прикачения звуков файл.