„Актуална тема на деня“ – заключителна пресконференция по проект „Младежки информационно- консултантски център в Разград“ – 12.12.2017 год.

Днес в конферентната зала на хотел „Централ” се проведе заключителна пресконференция и младежка дискусия на тема „А сега накъде – пътят пред младите хора” по проект „Младежки информационно-консултантски център в Разград”. Експерти представиха проучване на мненията и нагласите на младежите в Лудогорието, а подробностите може да чуете в прикачения звуков файл.