Сдружение с нестопанска дейност „Да бъдем хора” отчете своята дейност за една година от съществуване си.
Чуйте в прикачения звуков файл подробности от направената равносметка, както и споделеното от членовете на сдружението и дарителите, подали ръка на хора в нужда.