Актуална тема на деня в ОУ „Васил Левски” – Разград

14.10.2015 г.

Уважаеми слушатели, в търсене на добрите новини с днешна дата ви информираме за най-новия проект на ОУ „Васил Левски” в Разград със слоугана „Нека войните да останат в музея”. Визираният проект е по гражданско образование и е в рамките на Националната програма на МОН за работа с изявени ученици.

За старта на проекта, основната му цел и послание, както и от къде е тръгнала идеята за разработването му чуйте в прикачения звуков файл.